WebMan CMS

Rosiro WebMan Content Management System är ett fleranvändarsystem för att skapa och arbeta med en uppsättning webbplatser. I WebMan ingår från början en web-shop i varje webbplats och även andra applikationer som inte kräver någon installation.