Rosiro

Script

Filter
Kategori
2017-04-10
Tips & tricks
Kalenderinfo

Matematiska tips för kalendrar

2017-03-31
Git
Ingnorera allt i Git

En fil med detta innehåll ignorerar allt utom filen själv (med filnamnet .gitignore)

2017-03-31
Bash
Setup rights

Bash script for setting up default rights

2016-08-12
Security
Pastejacking med Javascript

Undvik att klistra in text i kommando-fönster

2016-06-15
Html
Anpassade formulär

Underlätta för mobiltelefoner på webbformulär. Skriv rätt typ.

2016-06-03
Linux
Förloppsindikator

Enkelt kommandoprogram för att se ett förlopp

2016-06-03
Linux
Information om minnet

Kommando för att se vilka minnen som sitter i en linux-burk

2016-06-03
Linux
Packa upp enkelt

Förenklad användning av tar från kommandoraden

2015-11-19
Bash
Ändra på flera mappar och filer på en gång

Spara tid med smarta kommandon i bash

2015-01-07
Bash
Shellshock

Kolla om din bash är sårbar

© 2018 Rosiro webbsystem Logga in