Rosiro

Enkätsystem

Rosiro har utvecklat ett flexibelt och kraftfullt enkätsystem för webben. Det är smidigt att arbeta med och kan användas för att genomföra utvärderingar och enkäter av olika slag via internet.

Användardatabas med definierade målgrupper
Du bestämmer vilka målgrupper som ska få delta i enkäterna. De kan t ex vara knutna till kön, ålder, yrke, geografiska kriterier, arbetsplatser eller annat. När du skapat en enkät och bestämt vilka som ska delta, skickas ett mail eller brev ut till alla deltagare med en länk till enkäten.

Statistik
Du kan välja att visa resultatet av enkäten på många olika sätt. Stapel-diagram skapas dynamiskt och kan illustrera ett oändligt antal variationer beroende på vilka urvalskriterier du väljer för svaren. Resultaten kan självklart också exporteras till Excel för vidare bearbetning om så önskas.

Öppna/slutna undersökningar
Graden av öppenhet kan ställas in för varje enkät. Från att vara helt öppen för vem som helst att delta i eller se resultaten - till att vara bunden till en viss grupp användare, där bara den som skapat enkäten kan se resultaten.

Delegerad administration
I systemet finns flera olika nivåer för administration. Du kan t ex låta en anställd ta hand om deltagarhantering medan en annan skapar frågorna i en enkät. En tredje kan sammanställa resultaten och bestämma utseende på diagrammen osv.

Andra användningsområden
Beroende på utformningen av enkäterna så går det även bra att använda systemet till annat, som t ex omröstningar på nätet, tester, examination och online-prov mm.

© 2018 Rosiro webbsystem Logga in